Om tidningen

Naturligt om hälsa ges ut av Scantype Förlag AB fyra gånger om året, dels i en pappersupplaga om 37 000 exemplar, dels som nättidning i pdf-format och här som hemsida med länkning till dels vårt eget arkiv med tidigare artiklar, dels till andra intressanta informationskällor av olika slag. Naturligt om hälsa har som motto att genom lättillgängliga artiklar och seriösa annonser inbjuda till en naturlig livsstil som leder till såväl fysisk som mental hälsa.

Vi anser att det bäst sker genom fördjupad information ifråga om kost, kosttillskott, motion och alla slag av egenvård och egenvårdsprodukter. Information, som hämtas från forskningen inom olika vetenskapsgrenar och som görs tillgänglig för gemene man på ett lättfattligt sätt, eller genom intervjuer med experter av olika slag, verksamma som läkare, dietister, terapeuter eller tränare för att nämna några professioner med stort inflytande på vårt välbefinnande.

Naturligt om hälsa har, alltsedan tidningens tillkomst för snart åtta år sedan, inriktat sig på en dubbelriktad kommunikation med läsekretsen, något som vi nu med tillkomsten av vår hemsida vill vidareutveckla, eftersom den ger en ny möjlighet till kontinuerlig nyhetsförmedling och till snabbt utbyte av ”frågor och svar” mellan läsare och svarspanel. Så därför – välkommen att medverka i den ständigt fortgående utvecklingen av vår gemensamma tidning.

fetchimage

One apple a day keeps
the doctor away