Artiklar

Sex koder

Vi finner inte lyckan – vi skapar den, sägs det. Ingenstans är detta tydligare än i våra relationer. Det må finnas hur bra underlag som helst i form av kärlek och attraktion, men om vi inte ser till att skapa något utifrån detta, så blir det ingen lycka. Psykologen och psykoterapeuten Eva Rusz har i sin nya bok angett sex olika koder som hjälp på vägen till lycka…

Vi inte bara har relationer, vi är relationer. Vi har relationer med oss själva och med vår omgivning, och hela tiden förändras vi och de. Relationer är basen för vår överlevnad och vårt välmående, precis som för våra vänner djuren, säger hon.
Eva Rusz är leg. psykolog och leg. kognitiv psykoterapeut. Hon har arbetat med coaching och rådgivning i fråga om relationer i många år och hon har också skrivit böcker på temat. Nyligen kom hennes senaste bok ”Relationskoden” ut. Underrubrikerna ”De sex viktigaste koderna för ett bättre relations- och sexliv” och ”Från evolution till hållbar relation” vittnar om att boken inte ligger i den fåra där de flesta relationsböckerna återfinns, utan skiljer sig en hel del från dem.
– Från början var min tanke att skriva en vanlig bok om relationer, utifrån mina erfarenheter som människa och terapeut. Men så fångades mitt intresse av hur relationer fungerar i djurvärlden och av neurovetenskap. Och jag blev så intresserad att jag var tvungen att ta med evolutionsperspektivet också. För det präglar faktiskt våra relationer väldigt mycket, berättar hon.

Ta det lugnt och undersök!
Större delen av jobbet med att bygga upp en kärleksrelation sägs vara gjort, om vi tar det lugnt i början och försöker ta reda på om den, som får vårt hjärta att bulta lite extra, verkligen är en person som vi passar ihop med och kan bygga en långvarig relation med. Innan vi blir intima! Men hur vi än gör med den saken, efter ett tag står vi alla där och ska få såväl relationen som oss själva att växa och utvecklas.
Det finns många slags relationer, även inom begreppet kärleksrelationer. Men alla bygger i grunden på vårt intresse för den andre och att vi vill veta mer om honom eller henne. När vi börjar en relation är vi nyfikna på varandra. Vi vill veta hur den andre är och tänker, vi vill utforska honom eller henne på olika sätt. Vi vill också lära känna de miljöer som den andre rör sig i, för att få en mer komplett bild.

Nyfikenhet och intresse för varandra
Denna nyfikenhet på varandra utgör den första av sex koder som Eva tar upp i sin bok. Hon kallar den för Sök-koden, och den är den viktigaste av samtliga koder anser hon. Sök-koden är nyckeln till en lyckosam utveckling av en relation.
– Att vara nyfikna på varandra är avgörande. Att vilja utforska och lära känna varandra är att vara engagerade i varandra. Jag brukar säga att om mindre än hälften av de sex koderna fungerar, så har relationen en tveksam framtid. Men även om man försummar enbart Sök-koden så äventyras relationen intill haveri.

Våga närhet och förtrolighet
Det här utforskandet gör du inte bara för din egen skull. Du gör det också för din partners skull. Att få denne att känna att du är genuint intresserad är viktigt. Och det här gäller inte bara de första månaderna av er bekantskap. Det gäller så länge ni är tillsammans. Varje dag behöver ni visa uppmärksamhet och nyfikenhet gentemot varandra. Lyssna, fråga och visa att ni känner er delaktiga. Utan att för den skull snoka. Det är inte stort intresse som tar död på relationer, det är likgiltighet och ointresse. Den andra koden handlar därför om anknytning och starka band.
Att knyta an till varandra, och skapa starka band är väsentligt när det gäller relationer mellan vuxna. Vi måste våga närhet och förtrolighet. Vanligtvis väljer vi att leva i en parrelation för att vi vill ha närhet och förtrolighet på ett intimare plan än vad en vänskapsrelation erbjuder. Kroppskontakt ger, förutom att den är stressreducerande, också anknytning.

Den tredje koden handlar om sex
Det fokuseras alltid mycket på sex så fort det handlar om relationer. Media är fulla med råd och hurtiga tillrop och ibland kan kärlek tyckas vara detsamma som sex. Men en nybliven mamma eller pappa kanske inte alls känner för älskog utan vill hellre bara ha närhet. Sjukdomar, stress och trötthet kan också göra oss lustlösa, men för relationens skull är det viktigt att vi kommunicerar det och hittar andra sätt att vara nära och intima. Så att vi inte tappar bort varandra.
– Sex är viktigt i en kärleksrelation, men en relation står eller faller inte på att man har eller inte har ett högaktivt sexliv hela tiden. Lust och förmåga kan skifta över tid hos båda parter, men det är viktigt att man fortsätter att knyta an till varandra på olika sätt även under lågaktiva perioder. Om vi tappar de känslomässiga banden i en relation kommer den inte att bli lycklig eller hålla i längden.

Vi känner vad vi tänker
Vi laddar ord och känslor på olika sätt och det är viktigt att vara medveten om hur man tänker och agerar. Det är också viktigt att vara observant på hur man känner sig, och att vara lyhörd för sin partner.
Att ha känslor är naturligt, och önskvärt. Men viktigt att tänka på är, att känslorna styrs av våra tankar. Om vi vill skapa en god, utvecklande, kärleksfull och långvarig relation så är det alltså viktigt att vi har koll på vilka tankar vi har om oss själva, vår partner och vårt liv tillsammans. Vad fokuserar vi på? Är det positiva eller negativa tankar, förhållningssätt och attityder som finns i våra hjärnor? Vi har val att göra, men även partnerns val påverkar oss och gör kommunikation till en viktig nyckel.

Den fjärde koden handlar om kommunikation
En god kommunikation och viljan att förstå sin partner allt bättre är vad den fjärde koden handlar om. Helt säkert är det värt att lägga lite extra kraft på det. Män och kvinnor har olika sätt att kommunicera och vi reagerar också olika. Många är kanske inte medvetna om det, men kvinnor är betydligt mer tåliga när det gäller stress. Män klarar bråk och höjda röster sämre än kvinnor, det är fysiologiskt bevisat. Det är därför som män ofta reser sig upp och går mitt i ett gräl. Det är också oftare kvinnor som sätter igång bråk och förlänger dem.
– Om man är medveten om detta, så är det också lättare att modifiera sitt sätt att uttrycka sig. Att som kvinna till exempel höja rösten mot en man när hon vill att han ska göra något kan få helt motsatt effekt. Hans stressreaktion slår på automatiskt och han vill fly. Sänk i stället röstläget och effekten blir en helt annan.

Olika sätt att använda språket
Män använder ofta språket mer direkt och konkret, kvinnor mer indirekt och generellt. Den fjärde koden betonar därför också vikten av att medvetet gå in för att lyssna in, respektera och förstå den andres sätt att kommunicera. Att verkligen lyssna på vad han eller hon har att säga. Nyckeln till förståelse för könens olika sätt att kommunicera är kärlek När vi möts av en sådan kärlek kan vi känna oss trygga, vi vet att vi blir lyssnade till och respekterade och då kan också en sann kommunikation ske. Inga rädslor, inga försvarsmurar som är uppsatta, inga kränkningar och inget översitteri.

En relation är ett teamarbete
Ett par är ett team som behöver samarbeta. Ett parteam behöver precis som alla andra team ombildas då och då när situationer och omständigheter förändras. När man inleder en relation har man en situation, några år senare en annan. I takt med att man utvecklas och förändras som individ behöver också paret, teamet, förändras och utvecklas. Det är vad den femte koden handlar om.
– Jag har tagit med en hel del exempel på olika relationer i boken, bland annat när det gäller att ombilda ett team. Att hitta nya sätt att relatera och samarbeta är avgörande för hur man behåller intresset för varandra och relationen. Och än en gång kommer första koden, söksystemet in.
Ombildning av teamet, och att fortsätta vara nyfikna, är också ett sätt att få till stånd en nytändning i relationen.
Lekfullhet är ett annat sätt att förnya i relationen. Om glöden falnat gäller det att upptäcka varandra och relationen på nytt. Det kan kanske kännas lite genant och löjligt att börja flirta och uppvakta varandra på nytt, kanske efter femton eller tjugo år tillsammans och mitt i medelåldern. Men det är inte löjligt, och glöm det där med genant. Att våga vara en ”fool for love” är en förutsättning för kärlek, i den tappning vi menar med kärlek just här. Att vara förälskad innebär just att våga släppa på kontrollen, våga vara lite löjlig, leka lite. Göra oväntade saker, uppvakta, bjuda på sig själv.

Att attrahera varandra
Den sjätte och sista koden handlar om relationshälsa. Om våra kroppar och dofter, om hur vi lägger vikt vid att hålla oss attraktiva och i form. Inte för att passa in i några ideal utan så att vi vårdar och värdesätter oss själva, är rädda om vår hälsa, känner oss attraktiva, starka och friska och har god självkänsla och ett gott självförtroende. Och kan utstråla det mot vår partner. Vi attraheras av olika saker och i en god relationsvård är man medveten om det. Att bli attraherad av någon utifrån är väldigt lätt idag. Men om man tar väl hand om sin relation har man redan allt man kan önska sig i den.

Av Irene Ahlberg

Bok: Eva Rusz, ”Relationskoden” utgiven på Norstedts Förlag

LÄS MER

Hitta din lust igen

Många kvinnor bär på samma tysta hemlighet – sexlusten har gått förlorad och de vet inte hur de ska finna den igen. Barnmorskan Christel Tarberg tar problemet på allvar och hon hjälper sina medsystrar att återerövra en av livets stora glädjekällor.

Christel Tarberg arbetar som barnmorska såväl i den öppna vården som i den privata och på sjukhus. En minst sagt ambulerande barnmorska som även då och då arbetar i Norge. Hon bor och driver sin privata mottagning i Torpshammar som ligger cirka fem mil väster om Sundsvall.
Hur hinner hon med?
– Allt handlar om planering förstås, men som barnmorska tycker jag att det är viktigt att arbeta inom alla våra ”yrkesfack” och inte fastna inom ett område, som till exempel på förlossningen. Personligen arbetar jag såväl med ungdomar som med kvinnor, säger hon.
För fem år sedan startade Christel Tarberg sin privata mottagning, och det var här som hon kom i kontakt med kvinnor, ofta över 40 år, som hade tappat lusten för sex – detta ofta tabubelagda och lite ”skamliga” område. Något man sällan vågar prata om, enligt Christel Tarbergs erfarenhet, eller något som det helt enkelt inte finns tid att prata om.
– I den öppna vården får ett cellprov ta max fem minuter, men jag tror att det vore bra om dessa kvinnor skulle få lite mer tid för samtal, minst en halvtimme. Jag har ju möjligheten att bjuda på lite mer tid på min privata mottagning. Och det var här dialogen började. Känslan av att jag lyssnade fanns hos mina patienter och det förde med sig att de ytterst försiktigt började prata om sina problem.
Christel Tarberg fick många telefonsamtal från kvinnor som hon hade fått kontakt med via mottagningen – och det var därför de vågade ringa, tror hon:
– Men när de ringde ville de vara anonyma. Det får man visserligen också vara i den öppna vården, men där finns sällan den tid som behövs för ett engagerande samtal. De kände väl att jag hade den tiden och det engagemanget.
Kvinnorna började alltid med att fråga lite försynt och försiktigt om det fanns någon hjälp för den som hade tappat sexlusten.
– Det var genom de här telefonsamtalen jag lärde mig att det fanns stora och dolda problem inom det här området. Eftersom jag visste om problemen började jag aktivt fråga mina patienter hur de hade det med sitt sexliv, berättar Christel Tarberg.
Frågan uppskattades verkligen. Det var med en lättnadens suck kvinnorna började berätta. Att få tala ut om detta tabubelagda område och att ha någon som lyssnade var bra för både kropp och själ.
Men fanns det någon hjälp i form av läkemedel?
I början hade Christel Tarberg inget att föreslå, för hon kände inte till något medel som kunde hjälpa. Hon kände sig frustrerad över att inte kunna göra något – de kvinnor som tog kontakt med henne sörjde verkligen över sin situation
Christel Tarberg passar på att förklara vad som händer i kroppen vid menopaus, en period i livet som kan börja redan i 40-årsåldern, ett faktum som alla borde känna till, menar hon:
– Minskad sexlust är ett fysiologiskt problem som kommer med åren. Alla drabbas mer eller mindre. Orsaken är att L’arginin, en aminosyra som produceras naturligt i kroppen hos vuxna, friska personer, minskar med åren. Från L’argininet bildas kväveoxid som bland annat medverkar i regleringen av den sexuella funktionen och lustkänslan. Eftersom L’argininet minskar, minskar också produktionen av kväveoxid, ett ämne som är avgörande för erektionen, både hos män och hos kvinnor.
Christel Tarberg berättar också att om man har ett regelbundet samliv som fungerar bra, så behåller man lusten längre. Man underhåller helt enkelt lustcentrum och bibehåller på så sätt L’arginin-nivåerna. Bra kommunikation, förståelse för varandras problem är också en otroligt viktig beståndsdel i ett förhållande.
– Visst är det märkligt att mannens lust alltid har beaktats, medan det har verkat som om kvinnan inte har någon lust. När jag har påpekat detta för vissa läkemedelsföretag har de sagt att ”jodå, vi ska nog komma igång med det så småningom”, men ännu så länge har inget hänt.
Men Christel Tarberg tog saken i egna händer. Kvinnor som hade sökt hjälp i den öppna vården fick ofta antidepressiva medel, men det var absolut inget de här kvinnorna behövde, menar hon. En och annan patient hade fått rekommendationen att skaffa en hund.
– Jag började med att besöka Apoteket för att se om det fanns något medel där, receptfritt eller receptförskrivet, men där kammade jag noll.
Nästa besök fick hälsofackhandeln och där fann hon bland annat en produkt som heter L’Argiplex, en serie framtagen för både män och kvinnor. Dessa produkter innehåller just den viktiga aminosyran L’arginin. Christel Tarberg tog också reda på att det finns belägg för att L’arginin fungerar genom flera kontrollerade studier och att de flesta har visat på statistiskt säkerställda positiva effekter.
– Jag köpte ett antal förpackningar och tog med mig hem till mottagningen. Och så började jag rekommendera mina privata patienter att ta L’Argiplex. Dilemmat är att när jag jobbar i den öppna vården får jag inte nämna något märke, men däremot kan jag säga att de ska köpa något som innehåller L’arginin.
Efter att ha rekommenderat ett antal kvinnor preparatet följde Christel Tarberg upp dem. Det visade sig att resultatet var gott, till och med mycket gott. Vissa kvinnor hade gett upp efter någon vecka medan andra hade följt ordinationen om att ha tålamod. Christel Tarberg menar att naturpreparat rent generellt behöver längre tid att verka än receptförskrivna läkemedel. Samarbetet med tabletten tar lite tid, förklarar hon.
– Jag sökte sedermera upp företaget bakom preparatet. Och till min stora förvåning visade det sig att det låg i Sundsvall, inte långt ifrån mitt hem. Jag bad om att få sälja L’Argiplex på min privata mottagning, och det gör jag nu. I serien ingår även en gel, inte minst viktig för kvinnans, för det mesta, torra och spröda slemhinnor.

Av Lena Götrich

fetchimage
Fakta
L’Argiplex finns i två varianter, L’Argiplex Man och L’Argiplex Kvinna, med snarliknande sammansättning. Utöver tabletterna finns L’Argiplex Sensitive Gel i två varianter för lokal behandling. L’Argiplex utvecklades initialt som ett kosttillskott för hjärta och kärl, men snart ändrades dock huvudinriktningen mot erektion och sexuell lust. En dagsdos L’Argiplex tillför cirka 2,5 gram L’arginin. Förutom denna aminosyra innehåller kosttillskottet också vitaminer, antioxidanter och mineraler. Vitamin C, naturligt vitamin E, vitamin B6, folsyra, magnesium och zink. Magnesium ökar bildningen av kväveoxid och antioxidanterna minskar inaktiveringen av kväveoxid. L’Argiplex var den första L’arginin-produkten i Sverige, men har under åren fått flera efterföljare som till exempel Prelox, ArginMax och Larginin.
Källa: Olle Haglund, Medicinsk Access

LÄS MER